Добровільне страхування здоровя на випадок хвороби

Страховим ризиком є виникнення хвороби у Страхувальника (Застрахованої особи), що передбачена договором страхування.

Конкретний перелік хвороб, на випадок яких проводиться страхування, визначається у договорі страхування за згодою сторін.

Страхові ризики:

  1. смерть Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок хвороби, що передбачена договором страхування;
  2. первинне встановлення Страхувальнику (Застрахованій особі) інвалідності І, ІІ або ІІІ групи внаслідок хвороби, що передбачена договором страхування;
  3. тимчасова втрата працездатності Страхувальником (Застрахованою особою) внаслідок захворювання на хворобу, що передбачена договором страхування. Під тимчасовою втратою працездатності розуміється безперервне амбулаторне чи стаціонарне лікування Страхувальника (Застрахованої особи), яке підтверджено відповідними документами компетентних органів

Страховий тариф від 0,67%.

Добровільне страхування здоровя на випадок хвороби