До всіх новин

Оголошується конкурс по відбору аудитора на проведення обов’язкового аудиту по підтвердженню фінансової звітності  та звітних даних страховика

08.11.2019

ОБЯВА!

Оголошується конкурс по відбору аудитора на проведення обов’язкового аудиту по підтвердженню фінансової звітності  та звітних даних страховика за 2019 рік.

Приватне акціонерне товариство «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2019 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про замовника:

Повне найменування

 

  Приватне акціонерне товариство «Страхова

група «Ю.БІ.АЙ-КООП»

Скорочене найменування

 

  АТ «Ю.БІ.АЙ-КООП»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань    

 

31113488

Дата та орган державної реєстрації

 

  10.08.2000. Шевченківська районна в місті

Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

 

  01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 5/13
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство   30.11.2004 р., 1 074 120 0000 003385  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Основні види діяльності

 

  65.12 Інші види страхування, крім страхування життя(основний);
65.20 Перестрахування
Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 01.01.2019 року/ на 30.09.2019 року, тис. грн.    

117492 / 117360

Страхові премії за 9 місяців 2019 року, тис. грн.    

97631

Чисті зароблені страхові премії за 9 місяців 2019 року, тис. грн.    

70195

Кількість штатних працівників

 

  166
Кількість ліцензій

 

  26
Кількість філій (відокремлених підрозділів)

 

  0
Кількість дочірних компаній   0
  • Вимоги до аудитора :

– відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

– за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

– не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

– можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

– за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

– пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

– мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

  • Дати та строки:

– Період, що перевіряється 01.01.2019 -31.12.2019

– Період перевірки 02.01.2020 – 28.02.2020

– Термін надання аудиторських висновків не пізніше 28.02.2020

– Дата оголошення конкурсу – 08.11.2019

– Період приймання пропозицій – 08.11.2019-15.11.2019

– Дата рішення  щодо призначення аудитора – 15.11.2019

  • Конкурентні переваги:

– досвіт роботи;

– репутація на ринку;

– цінова пропозиція.

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу office@ubi.ua в такому складі:

– Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

– Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Поділитися
  • 350
  • 0