Розкриття інформації фінансовою установою

відповідно до вимог ч. 4 ст. 121 Закону України “Про фінансові послуги та

державне регулювання ринків фінансових послуг”

 

повне найменування:

Приватне акціонерне товариство «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»

ідентифікаційний код:

код фінансової установи за ЄДРПОУ 31113488

місцезнаходження фінансової установи:

код території за КОАТУУ 8038200000, 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Бастіонна, буд. 5/13.

 

перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

 

Фінансові послуги надаються, в тому числі, за участю страхових посередників, які діють на підставі укладених договорів доручення з фінансовою установою та виданих нею довіреностей.

 

відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮБІАЙ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42910942, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16.

 

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника):

Юридичні особи, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) відсутні.

 

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):

Медведєва Олена Олександрівна.

 

відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Тутік Лариса Іонівна, член наглядової ради

Черновалов Максим Олегович, член наглядової ради

Штульман Любов Володимирівна, член наглядової ради

Хотєєв Андрій Миколайович, голова наглядової ради

Корольов Володимир Анатолійович, член наглядової ради.

 

Третяк Людмила Анатоліївна, тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора.

 

відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Відокремлені підрозділи відсутні.

відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

Ліцензія на добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного), видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469761

Ліцензія на добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469762

Ліцензія на добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469763

Ліцензія на добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469764

Ліцензія на обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469767

Ліцензія на обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469768

Ліцензія на обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469769

Ліцензія на обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469770

Ліцензія на обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469771

Ліцензія на добровільне страхування медичних витрат, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469765

Ліцензія на добровільне страхування фінансових ризиків, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469766

Ліцензія на добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)], видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469756

Ліцензія на добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469757

Ліцензія на добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469758

Ліцензія на добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469759

Ліцензія на добровільне страхування від нещасних випадків, видана: Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; термін дії: з 26.06.2009 безстроковий; серія АВ № 469760

Ліцензія на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 12.04.2013 безстроковий; серія АЕ № 198651

Ліцензія на обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 01.08.2013 безстроковий; серія АЕ № 284041

Ліцензія на обов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ», видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 15.04.2014 безстроковий; серія АЕ № 284496

Ліцензія у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 11.06.2015 безстроковий; серія АЕ № 641977

Ліцензія на обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 21.07.2015 безстроковий; серія – № 1772

Ліцензія обов’язкового страхування засобів водного транспорту, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 21.07.2015 безстроковий; серія – № 1774

Ліцензія обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів , щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 21.07.2015 безстроковий; серія – № 1771

Ліцензія обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 21.07.2015 безстроковий; серія – № 1773

Ліцензія добровільного страхування сільськогосподарської продукції, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 24.06.2014 безстроковий; серія АЕ № 293896

Ліцензія обов’язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров’я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків – уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питання щодо участі держави у капіталізації банку, видана: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; термін дії: з 18.03.2014 безстроковий; серія АЕ № 284431

річна фінансова та консолідована фінансова звітність:

Про компанію

відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

рішення про ліквідацію фінансової установи:

Рішення про ліквідацію не приймалося.

інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:

Про компанію