Страхування діяльності (відповідальності) митних брокерів

Страховим випадком є настання відповідальності Страхувальника щодо відшкодування заподіяної ним шкоди майну третіх осіб при здійсненні своєї Діяльності внаслідок настання подій, спричинених ненавмисною помилкою Страхувальника, а саме:

  • порушення термінів декларації даних про товари і транспортні засоби;
  • неправильне нарахування митних платежів стосовно декларованих Страхувальником товарів і транспортних засобів несплата митних платежів стосовнодекларованих Страхувальником товарів і транспортних засобів.

Факт настання відповідальності Страхувальника за заподіяну ним шкоду третім особам повинен бути визнаний судом.

Страхова сума складає 34 000 грн. Страховий платіж від 340 грн.

Страхування діяльності (відповідальності) митних брокерів