Страхування фінансового ризику втрати права власності та інших майнових прав

Страхові ризики:

  • визнання договору недійсним через вчинення правочину відносно майна, вказаного у договорі страхування, малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без схвалення її батьками (усиновлювачами) або одним з них, з ким вона проживає, або опікуном;
  • вчинення правочину відносно майна, вказаного у договорі страхування, фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності без згоди піклувальника.
Страхування фінансового ризику втрати права власності та інших майнових прав