Страхування майна для юр осіб

Застрахованим може бути будь-яке майно, що є власністю Страхувальника та може бути оцінене, в тому числі майно, придбане Страхувальником у кредит, а також отримане ним за договором (угодою) найму, оренди, прокату, лізингу тощо, або яке прийняте Страхувальником для переробки, ремонту, транспортування, на комісію, зберігання, у заставу тощо.Страховим випадком є знищення (повне конструктивне знищення майна) або пошкодження майнавнаслідок настання наступних страхових ризиків: пожежа ;
удар блискавки; вибух; падіння літаючих апаратів; стихійні явища.
Страхова сума встановлюється в межах вартості майна. Страховий тариф визначається з урахуванням умов страхування, переліку страхових ризиків, строку експлуатації майна, величини франшизи, строку дії договору страхування та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів.

Страхування майна для юр осіб