Страхування майна

Застрахованим може бути будь-яке майно, що є власністю Страхувальника та може бути оцінене, в тому числі майно, придбане Страхувальником у кредит, а також отримане ним за договором (угодою) найму, оренди, прокату, лізингу тощо, або яке прийняте Страхувальником для переробки, ремонту, транспортування, на комісію, зберігання, у заставу тощо.Страховим випадком є знищення (повне конструктивне знищення майна) або пошкодження майнавнаслідок настання наступних страхових ризиків:

  • пожежа ;
  • удар блискавки;
  • вибух;
  • падіння літаючих апаратів;
  • стихійні явища.

Страхова сума встановлюється в межах вартості майна. Страховий тариф визначається з урахуванням умов страхування, переліку страхових ризиків, строку експлуатації майна, величини франшизи, строку дії договору страхування та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів.

Страхування майна