Страхування професійної відповідальності аудитора

Страховим випадком за цим Договором є настання відповідальності Страхувальника за шкоду, що заподіяна третім особам внаслідок наступних страхових ризиків:

  • Ненавмисні помилки, недбалість при здійсненні аудиторської діяльності;
  • Неналежне виконання Страхувальником своїх зобов’язань та професійних обов’язків;
  • Ненавмисна втрата, знищення або пошкодження документів або майна, які належать клієнту Страхувальника, під час проведення аудиту.

Факт настання відповідальності Страхувальника за заподіяну ним шкоду третім особам повинен бути визнаний судом або претензії третіх осіб повинні бути визнані Страхувальником обґрунтованими та, за умови, якщо Страховик письмово згоден із таким визнанням претензій.

Страхова сума встановлюється за домовленістю. Страховий платіж розраховється індивідуально.

Страхування  професійної відповідальності аудитора