Страхування професійної відповідальності бухгалтерів

Страхові ризики:

  • Технічна помилки, недбалість при наданні бухгалтерських послуг;
  • Неналежне виконання Страхувальником своїх зобов’язань та професійних обов’язків, які виникли внаслідок колізій та/або внаслідок подвійного трактування законодавства, що регулюють сферу бухгалтерських послуг;
  • Ненавмисна втрата, знищення або пошкодження документів або майна, які належать клієнту Страхувальника, під час надання бухгалтерських послуг.

Страхова сума встановлюється за погодженням. Страховий платіж розраховується індивідуально.

Страхування професійної відповідальності бухгалтерів