Страхування відповідальності перевізника

Згідно з цими Умовами до Правил може бути здійснене страхування відповідальності перевізника від наступних страхових ризиків на нижченаведених умовах:

  • Відповідальність за повну або часткову загибель (втрату), нестачу, пошкодження вантажу, що відбулися в строк між прийняттям вантажу до перевезення та його здачею одержувачу;
  • Відповідальність за невиконання Страхувальником частково або повністю його договірних зобов'язань;
  • Відповідальність перед третіми особами у випадках заподіяння їм шкоди вантажем, що перевозиться;
  • Відповідальність по відшкодуванню витрат;
  • Відповідальність, пов'язана з митними процедурами.

Страхова сума встановлюється за узгодженням між Страховиком і Страхувальником відповідно до норм міжнародного права та чинного законодавства України і визначається у договорі страхування. Страховий платіж розраховується індивідуально

Страхування відповідальності перевізника