Страхування відповідальності субєкта оціночної діяльності

Страховим випадком є настання відповідальності Страхувальника щодо відшкодування заподіяної ним шкоди третім особам внаслідок здійснення своєї Професійної діяльності.

Подія визнається страховим випадком за умови, якщо:

  • Професійна діяльність Страхувальником здійснювалась в період дії цього Договору;
  • Претензія або позовна заява від третіх осіб щодо відшкодування заподіяної шкоди Страхувальником, пред’явлена Страхувальнику протягом строку дії цього Договору, та які заявлені у відповідності та на підставі чинного законодавства України.

Обов’язок Страховика щодо відшкодування заподіяної шкоди Страхувальником встановлено рішенням суду, що набрало законної сили.

Відсутність у договорі про надання Страхувальником послуг у сфері Професійної діяльності, встановлених грошових розмірів відповідальності за ненележне виконання взятих на себе зобов’язань.

Страхова сума встановлюється за погодженням. Страховий платіж розраховується індивідуально.

Страхування відповідальності субєкта оціночної діяльності